Sleep.nl verzamelt via haar website, acties, spaarprogramma en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). Sleep.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is.

Red Rum Companies BV, handelend onder de naam "Sleep.nl", is de wettelijk Verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens Sleep.nl verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Sleep.nl staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Sleep.nl Privacy Statement vind je altijd op www.sleep.nl.

vragen

Heb je vragen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:
Sleep.nl
Noorddammerweg 13-J
1424NV de Kwakel
of stuur ons een email: [email protected]

de Kwakel, mei 2018